| onze werkwijze


Voorafgaand aan het project, maken wij afspraken op basis van een uitgebreid overleg over uw wensen en eisen. Aan de orde komen onderwerpen als budget, tijdsplanning, wel of niet aanleveren van eigen matriaal (foto’s enz.), het actualiseren van het ontwerp, het onderhoud, enz. Voordat het definitieve ontwerp wordt gemaakt, zal een proef (of meerdere) worden voorgelegd aan de opdrachtgever ter goedkeuring.